Wydawnictwo Gospodarcze organizuje dwa badania dedykowane nowościom produktowym FMCG oraz kosmetycznym. Perły Rynku, pozwalają ocenić nowości przedstawicielom polskiego handlu. Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów pozwala sprawdzić jak Polacy oceniają pojawiające się na rynku nowości.