Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o.
ul. Wołoska 7, MARS, klatka D, VI piętro
02-675 Warszawa

Office Manager
Magda Klejzerowicz
+48 534 408 935
info@wiadomoscihandlowe.pl
+48 22 490 90 81

KRS 0000079655
NIP 525-22-27-438
REGON 017462693

Kapitał Zakładowy 2 850 000,00 zł

LPV GmbH
Hülsebrockstrasse 2-8
48165 Münster