Dane firmy

Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o.
ul. Postępu 18b, 02-676 Warszawa
info@wiadomoscihandlowe.pl

KRS 0000079655
NIP 525-22-27-438
REGON 017462693

Kapitał Zakładowy 6 000 000,00 zł

LPV GmbH
Hülsebrockstrasse 2-8
48165 Münster

Skontaktuj się z nami